Utilizarea repartitoarelor de costuri
Repartitoarele de costuri pot fi utilizate numai acolo unde există contor de energie termică de branșament. (mai mult)


Contorul de branșament
Contorul de branșament rezolvă problema unei relații comerciale corecte între asociația de proprietari și furnizorul de energie termică. Aceste aparate nu pot fi montate în apartamente: sunt aparate complexe și foarte scumpe, instalarea acestora fiind foarte costisitoare. Tehnic aceste aparate măsoară numai energia furnizată de un singur circuit de alimentare (coloană), iar în interiorul apartamentelor, de obicei, sunt mai multe coloane.


Schema de funcționare
Schema de funcționare


Condiții preliminare
Prima condiție pentru a utiliza repartitorul de costuri este existența contorului de branșament. Următoarea condiție impusă este ca fiecare calorifer din bloc (condominium) să fie echipat cu același tip de repartitor.


Efect
Valoarea facturii corespunzătoare consumului înregistrat de contorul de branșament poate fi repartizată pe apartamente în funcție de consumul propriu al fiecărui apartament. Consumul propriu al fiecărui apartament este determinat prin indicațiile repartitoarelor de costuri.Condiții de instalare a repartitoarelor

Reducerea facturii la energia termică începe prin contorizare!
Primul pas în contorizarea individuală a energiei termice este obligativitatea existenței sau instalării contorului de energie termică la scara blocului.
Pentru ca sistemul să funcționeze, este nevoie ca o întreagă scară de bloc, dotată cu gigacalorimetru, să solicite montarea repartitoarelor electronice de cost. În țările nordice, statul obligă fiecare cetățean să monteze acest sistem de contorizare.
Legislația românească permite montarea repartitoarelor electronice de cost prin intermediul asociațiilor de locatari.
Sistemul vine în întîmpinarea cetățenilor care nu doresc să investească într-o centrală termică de apartament, dar nici nu vor să plătească milioane de lei lunar pentru agentul termic furnizat de societatea care distribui căldură către populație. La fel ca în cazul apei reci sau calde, locatarul are consumul sub control permanent și poate oricând să reducă ori să crească consumul și implicit temperatura din apartament.
Dacă nu există contor de energie termică la scara blocului nu se pot monta repartitoare de cost de energie termică.


Efectele imediate ale contorizării individuale
•  Consum rațional cu menținerea confortului.

•  Consum economic în funcție de situația financiară a consumatorului.

•  Reducerea cu 25-30% a plăților la întreținere.

•  Plata exactă a consumului și eliminarea plății consumului risipitor al vecinilor.

•  Repararea/întreținerea/modernizarea instalațiilor proprii apartamentului.

•  Consumul mai mic de utilități duce la refundamentarea prețurilor și tarifelor cu reducerea consumurilor tehnologice la producători.


Situație:
Contor de branșament montat, fără repartitoare de costuri

•  Nimeni nu este stimulat să economisească!

•  Repartizarea cheltuielilor nu poate ține cont de consumul real al fiecărui apartament!

•  Nu există stimulent pentru închiderea robinetului la calorifere sau reducerea debitului!

•  Reglarea temperaturii: prin deschiderea geamului, robineții caloriferelor fiind de obicei blocați!

Concluzie
Achiziționarea unui sistem de supraveghere a consumurilor de agent termic este necesară în condițiile actuale. Pe lângă avantajul economic imediat montajul acestor dispozitive va duce la scăderea prețurilor de consum la agent termic prin stimularea randamentizării instalațiilor de producere a agentului.